Comandamentul Centrului de Excelenþã NATO HUMINT de la Oradea(Commander of NATO HUMINT COE in Oradea ) - foto Cãtãlin OvreiuPreºedintele Bãsescu trece în revistã Garda de onoare formatã din militari ai Regimentului 30 Gardã(President Bãsescu reviewing the Guard of Honor (troops of the 30th Guard Regiment)) - foto Cãtãlin OvreiuTãierea panglicii de inaugurare a clãdirii comandamentului centrului(Inauguration ceremony of the Centre headquarteres) - foto Cãtãlin Ovreiu
Comandamentul Centrului de Excelență NATO HUMINT de la Oradea(Commander of NATO HUMINT COE in Oradea ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1066 ori.
Președintele Băsescu trece în revistă Garda de onoare formată din militari ai Regimentului 30 Gardă(President Băsescu reviewing the Guard of Honor (troops of the 30th Guard Regiment)) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1186 ori.
Tăierea panglicii de inaugurare a clădirii comandamentului centrului(Inauguration ceremony of the Centre headquarteres) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1152 ori.
Alocuþiunea Preºedintelui Bãsescu(President Bãsescu delivering a speech) - foto Cãtãlin Ovreiu Prezentarea facilitãþilor centrului(Presentation of center facilities) - foto Cãtãlin OvreiuPreºedintele Bãsescu ºi amiralul Zappata planteazã un stejar în curtea centrului(President Bãsescu and Admiral Zappata plant an oak tree in the courtyard of the center) - foto Cãtãlin Ovreiu
Alocuțiunea Președintelui Băsescu(President Băsescu delivering a speech) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1240 ori.
Prezentarea facilităților centrului(Presentation of center facilities) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1195 ori.
Președintele Băsescu și amiralul Zappata plantează un stejar în curtea centrului(President Băsescu and Admiral Zappata plant an oak tree in the courtyard of the center) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1062 ori.