Ceremonia de inaugurare a Centrului de Excelență NATO HUMINT de la Oradea (Inauguration ceremony of NATO HUMINT Center of Excellence in Oradea)

Preºedintele Bãsescu trece în revistã Garda de onoare formatã din militari ai Regimentului 30 Gardã(President Bãsescu reviewing the Guard of Honor (troops of the 30th Guard Regiment)) - foto Cãtãlin Ovreiu

Președintele Băsescu trece în revistă Garda de onoare formată din militari ai Regimentului 30 Gardă(President Băsescu reviewing the Guard of Honor (troops of the 30th Guard Regiment)) - foto Cătălin Ovreiu