Vizita ministrului apărării din Republica Polonă, domnul Bogdan Klich, în România (Defence Minister of Poland Visited Romania)

Cei doi miniºtri ai apãrãrii trec în revistã Garda de Onoare (The two defence ministers reviewing the Guard of Honor) - foto Cãtãlin Ovreiu

Cei doi miniștri ai apărării trec în revistă Garda de Onoare (The two defence ministers reviewing the Guard of Honor) - foto Cătălin Ovreiu