Vizita ministrului apărării din Republica Moldova în România (Defence Minister of the Republic of Moldova in Romania)

Cei doi miniºtri trec în revistã Garda de onoare (The two ministers reviewing the Guard of Honour) - foto Vali Ciobîrcã

Cei doi miniștri trec în revistă Garda de onoare (The two ministers reviewing the Guard of Honour) - foto Vali Ciobîrcă