Vizita ministrului apărării din Republica Moldova în România (Defence Minister of the Republic of Moldova in Romania)

Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, împreunã cu ministrul apãrãrii al Republicii Moldova, Vitalie Marinuþa (National Defence Minister Gabriel Oprea, and Moldavian Defence Minister Vitalie Marinuþa) - foto Vali Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, împreună cu ministrul apărării al Republicii Moldova, Vitalie Marinuța (National Defence Minister Gabriel Oprea, and Moldavian Defence Minister Vitalie Marinuța) - foto Vali Ciobîrcă