Vizita ministrului apărării din Republica Moldova în România (Defence Minister of the Republic of Moldova in Romania)

Aspect de la semnarea Protocolului de colaborare între Forþele Aeriene ale României ºi Forþele Aeriene Militare ale Republicii Moldova (Signing the Cooperation Protocol between the Air Force of Romania and the Air Force of the Republic of Moldavia ) - foto Vali Ciobîrcã

Aspect de la semnarea Protocolului de colaborare între Forțele Aeriene ale României și Forțele Aeriene Militare ale Republicii Moldova (Signing the Cooperation Protocol between the Air Force of Romania and the Air Force of the Republic of Moldavia ) - foto Vali Ciobîrcă