Ziua NATO celebrată la sediul Ministerului Apărării Naționale (NATO Day celebrated at the Romanian Ministry of National Defence HQ)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea primeºte onorul - foto Valentin Ciobîrcã
(The Guard of Honor salutes Defence Minister Gabriel Oprea)

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea primește onorul - foto Valentin Ciobîrcă
(The Guard of Honor salutes Defence Minister Gabriel Oprea)