Aspecte de la ceremoniile desfășurate în țară (Aspects from ceremonies organised across the country)

Aspecte de la ceremonia desfãºuratã la Focºani - foto Mr. Eugen Ciobotaru
(Ceremony at Focºani)

Aspecte de la ceremonia desfășurată la Focșani - foto Mr. Eugen Ciobotaru
(Ceremony at Focșani)