Aspecte de la ceremoniile desfășurate în țară (Aspects from ceremonies organised across the country)

Aspecte de la ceremonia desfaºuratã la Braºov de cãtre Brigada 2 Vânãtori de Munte
(Ceremony at the 2nd Mountain Troops Brigade in Braºov)

Aspecte de la ceremonia desfașurată la Brașov de către Brigada 2 Vânători de Munte
(Ceremony at the 2nd Mountain Troops Brigade in Brașov)