Expoziția Internațională "Black Sea Defense & Aerospace 2010" (International Exhibition "Black Sea Defense & Aerospace 2010")

Ministrul apãrãrii naþionale viziteazã expoziþia BSDA - foto Cristian Surugiu

Ministrul apărării naționale vizitează expoziția BSDA - foto Cristian Surugiu