Întâlnirea secretarului de stat Mihail Vasile-Ozunu cu o delegație a Parlamentului Bosniei și Herțegovinei (Meeting of Secretary of State Mihail Vasile-Ozunu with a Parliamentary delegation of Bosnia and Herzegovina)

Delegaþia din Bosnia-Herþegovina în timpul discuþiilor oficiale de la MApN - foto Cãtãlin Ovreiu
(Delegation of Bosnia and Herzegovina during the official talks at MoND HQ)

Delegația din Bosnia-Herțegovina în timpul discuțiilor oficiale de la MApN - foto Cătălin Ovreiu
(Delegation of Bosnia and Herzegovina during the official talks at MoND HQ)