Ceremonia de plecare in Afganistan a Elementului de Sprijin National (Troops of the National Support Element Deployed in Afghanistan)

Aspect din timpul ceremoniei militare de la Comandamentul Logistic Întrunit - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo from the military ceremony organized at the Joint Logistic Command)

Aspect din timpul ceremoniei militare de la Comandamentul Logistic Întrunit - foto Cătălin Ovreiu
(Photo from the military ceremony organized at the Joint Logistic Command)