Ceremonia de plecare in Afganistan a Elementului de Sprijin National (Troops of the National Support Element Deployed in Afghanistan)

Un militar participant la misiune primeºte binecuvântarea preotului militar - foto Cãtãlin Ovreiu 
(One of the troops to be deployed, receiving the priest’s blessing)

Un militar participant la misiune primește binecuvântarea preotului militar - foto Cătălin Ovreiu
(One of the troops to be deployed, receiving the priest’s blessing)