Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Monumentul Infanteriei din Bucureºti (Military ceremony at the Infantry Memorial in Bucharest) - foto Eugen MihaiMinistrul Gabriel Oprea depune o coroanã de flori la Monumentul Infanteriei (Minister Gabriel Oprea at the wreath-laying ceremony in front of the Infantry Memorial ) - foto Eugen MihaiReprezentanþii Statului Major General depun o coroanã de flori la Monumentul Infanteriei (Representatives of the General Staff at the wreath-laying ceremony in front of the Infantry Memorial ) - foto Eugen Mihai
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Monumentul Infanteriei din București (Military ceremony at the Infantry Memorial in Bucharest) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1121 ori.
Ministrul Gabriel Oprea depune o coroană de flori la Monumentul Infanteriei (Minister Gabriel Oprea at the wreath-laying ceremony in front of the Infantry Memorial ) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1003 ori.
Reprezentanții Statului Major General depun o coroană de flori la Monumentul Infanteriei (Representatives of the General Staff at the wreath-laying ceremony in front of the Infantry Memorial ) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 997 ori.
Reprezentanþii Statului Major al Forþelor Terestre depun o coroanã de flori la Monumentul Infanteriei (Representatives of the General Staff at the wreath-laying ceremony in front of the Infantry Memorial ) - foto Eugen MihaiDefilarea militarilor de la Regimentul 30 Gardã la Monumentul Infanteriei - foto Eugen Mihai
(Troops of the 30th Guard Regiment marching in front of the Infantry Memorial)Aspect de la întâlnirea ministrului Gabriel Oprea cu personalul Statului Major al Forþelor Terestre - foto Cãtãlin Ovreiu
(Minister Gabriel Oprea meets with personnel from the Land Forces Staff)
Reprezentanții Statului Major al Forțelor Terestre depun o coroană de flori la Monumentul Infanteriei (Representatives of the General Staff at the wreath-laying ceremony in front of the Infantry Memorial ) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 987 ori.
Defilarea militarilor de la Regimentul 30 Gardă la Monumentul Infanteriei - foto Eugen Mihai
(Troops of the 30th Guard Regiment marching in front of the Infantry Memorial)
Vizualizat: 996 ori.
Aspect de la întâlnirea ministrului Gabriel Oprea cu personalul Statului Major al Forțelor Terestre - foto Cătălin Ovreiu
(Minister Gabriel Oprea meets with personnel from the Land Forces Staff)
Vizualizat: 1037 ori.
Ministrul apãrãrii Gabriel Oprea ºi ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul-maior Dan Ghica-Radu (Defence Minister Gabriel Oprea and the Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica-Radu) - foto Cãtãlin OvreiuAspect de la simpozionul dedicat sãrbãtoririi Zilei Forþelor Terestre la Palatul Cercului Militar Naþional (Land Forces Day celebrated thorough a symposium organized at the Palace of the National Military Club) - foto Cristian SurugiuDesfãºurarea Cupei presei la tir în Garnizoana Braºov (Media Cup in target shooting organized in Braºov Garrison) - foto Cristian Surugiu
Ministrul apărării Gabriel Oprea și șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Dan Ghica-Radu (Defence Minister Gabriel Oprea and the Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica-Radu) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1001 ori.
Aspect de la simpozionul dedicat sărbătoririi Zilei Forțelor Terestre la Palatul Cercului Militar Național (Land Forces Day celebrated thorough a symposium organized at the Palace of the National Military Club) - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 944 ori.
Desfășurarea Cupei presei la tir în Garnizoana Brașov (Media Cup in target shooting organized in Brașov Garrison) - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 988 ori.
Organizarea Cupei presei la tir cu jurnaliºtii acreditaþi la SMFT (Journalists accredited at the Land Forces Staff participating in the target shooting cup) - foto Cristian SurugiuJurnaliºtii acreditaþi la SMFT care au participat la Cupa presei la tir (Journalists accredited at the Land Forces Staff participating in the target shooting cup) - foto Cristian SurugiuZiua porþilor deschide la Focºani (Day of Open Gates at Focºani) - foto E. Ciobotaru
Organizarea Cupei presei la tir cu jurnaliștii acreditați la SMFT (Journalists accredited at the Land Forces Staff participating in the target shooting cup) - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 948 ori.
Jurnaliștii acreditați la SMFT care au participat la Cupa presei la tir (Journalists accredited at the Land Forces Staff participating in the target shooting cup) - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 973 ori.
Ziua porților deschide la Focșani (Day of Open Gates at Focșani) - foto E. Ciobotaru
Vizualizat: 933 ori.
Ziua porþilor deschise la Braºov (Day of Open Gates in Braºov) - foto Dorinel CoteaAspecte de la Ziua porþilor deschise de la Braºov (Day of Open Gates in Braºov) - foto Dorinel Cotea
Ziua porților deschise la Brașov (Day of Open Gates in Brașov) - foto Dorinel Cotea
Vizualizat: 928 ori.
Aspecte de la Ziua porților deschise de la Brașov (Day of Open Gates in Brașov) - foto Dorinel Cotea
Vizualizat: 895 ori.