Ziua Forțelor Terestre (Land Forces Day)

Ministrul apãrãrii Gabriel Oprea ºi ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul-maior Dan Ghica-Radu (Defence Minister Gabriel Oprea and the Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica-Radu) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării Gabriel Oprea și șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Dan Ghica-Radu (Defence Minister Gabriel Oprea and the Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica-Radu) - foto Cătălin Ovreiu