Ziua Forțelor Terestre (Land Forces Day)

Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Monumentul Infanteriei din Bucureºti (Military ceremony at the Infantry Memorial in Bucharest) - foto Eugen Mihai

Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Monumentul Infanteriei din București (Military ceremony at the Infantry Memorial in Bucharest) - foto Eugen Mihai