Generalul-maior Valentin Petre, ºeful Direcþiei Logistice din SMG, trece în revistã formaþia ªcolii de aplicaþie pentru logisticã de la Chitila - foto Vali CiobîrcãAspect de la depunerea Jurãmântului militar la ªcoala de aplicaþie pentru logisticã "Constantin Zaharia" - foto Vali Ciobîrcã Soldaþi ºi gradaþi voluntari ai ªcolii de aplicaþie pentru logisticã de la Chitila depun Jurãmântul militar - foto Vali Ciobîrcã
Generalul-maior Valentin Petre, șeful Direcției Logistice din SMG, trece în revistă formația Școlii de aplicație pentru logistică de la Chitila - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 827 ori.
Aspect de la depunerea Jurământului militar la Școala de aplicație pentru logistică "Constantin Zaharia" - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 834 ori.
Soldați și gradați voluntari ai Școlii de aplicație pentru logistică de la Chitila depun Jurământul militar - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 866 ori.
Defilarea personalului ªcolii de aplicaþie pentru logisticã de la Chitila - foto Vali CiobîrcãRudele militarilor care au depus Juramântul militar la ªcoala de aplicaþie pentru logisticã - foto Vali CiobîrcãRudele soldaþilor voluntari care au depus Jurãmântul militar la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale din Mangalia - foto SMFN
Defilarea personalului Școlii de aplicație pentru logistică de la Chitila - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 860 ori.
Rudele militarilor care au depus Juramântul militar la Școala de aplicație pentru logistică - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 795 ori.
Rudele soldaților voluntari care au depus Jurământul militar la Școala de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia - foto SMFN
Vizualizat: 427 ori.
Soldaþi voluntari de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale depun Jurãmântul militar - foto SMFN Defilarea militarilor de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale - foto SMFNDefilarea militarilor de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Aeriene - foto SMFA
Soldați voluntari de la Școala de Aplicație a Forțelor Navale depun Jurământul militar - foto SMFN
Vizualizat: 430 ori.
Defilarea militarilor de la Școala de Aplicație a Forțelor Navale - foto SMFN
Vizualizat: 420 ori.
Defilarea militarilor de la Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene - foto SMFA
Vizualizat: 424 ori.
Defilarea militarilor de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Aeriene - foto SMFAAspect de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Aeriene "Aurel Vlaicu" de la Boboc - foto SMFAMilitari de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Aeriene "Aurel Vlaicu" de la Boboc depun Jurãmântul militar - foto SMFA
Defilarea militarilor de la Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene - foto SMFA
Vizualizat: 370 ori.
Aspect de la Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene "Aurel Vlaicu" de la Boboc - foto SMFA
Vizualizat: 377 ori.
Militari de la Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene "Aurel Vlaicu" de la Boboc depun Jurământul militar - foto SMFA
Vizualizat: 392 ori.