Depunerea Jurământului militar (Taking the military oath)

Generalul-maior Valentin Petre, ºeful Direcþiei Logistice din SMG, trece în revistã formaþia ªcolii de aplicaþie pentru logisticã de la Chitila - foto Vali Ciobîrcã

Generalul-maior Valentin Petre, șeful Direcției Logistice din SMG, trece în revistă formația Școlii de aplicație pentru logistică de la Chitila - foto Vali Ciobîrcă