Depunerea Jurământului militar (Taking the military oath)

Aspect de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Aeriene "Aurel Vlaicu" de la Boboc - foto SMFA

Aspect de la Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene "Aurel Vlaicu" de la Boboc - foto SMFA