Depunerea Jurământului militar (Taking the military oath)

Soldaþi ºi gradaþi voluntari ai ªcolii de aplicaþie pentru logisticã de la Chitila depun Jurãmântul militar - foto Vali Ciobîrcã

Soldați și gradați voluntari ai Școlii de aplicație pentru logistică de la Chitila depun Jurământul militar - foto Vali Ciobîrcă