Depunerea Jurământului militar (Taking the military oath)

Rudele soldaþilor voluntari care au depus Jurãmântul militar la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale din Mangalia - foto SMFN

Rudele soldaților voluntari care au depus Jurământul militar la Școala de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia - foto SMFN