Depunerea Jurământului militar (Taking the military oath)

Soldaþi voluntari de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale depun Jurãmântul militar - foto SMFN

Soldați voluntari de la Școala de Aplicație a Forțelor Navale depun Jurământul militar - foto SMFN