Depunerea Jurământului militar (Taking the military oath)

Defilarea militarilor de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale - foto SMFN

Defilarea militarilor de la Școala de Aplicație a Forțelor Navale - foto SMFN