Depunerea Jurământului militar (Taking the military oath)

Militari de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Aeriene "Aurel Vlaicu" de la Boboc depun Jurãmântul militar - foto SMFA

Militari de la Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene "Aurel Vlaicu" de la Boboc depun Jurământul militar - foto SMFA