Vizita la M.Ap.N. a amiralului James G. Stavridis, comandantul Comandamentului Suprem Aliat din Europa (Admiral James G. Stavridis, Commander of Supreme Allied Command Europe, visits Romanian Ministry of Defence)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale între ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, ºi amiralul James Stavridis - foto Vali Ciobârcã 
(Minister of National Defence Gabriel Oprea and Admiral Stavridis during the official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale între ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, și amiralul James Stavridis - foto Vali Ciobârcă
(Minister of National Defence Gabriel Oprea and Admiral Stavridis during the official talks)