Militari din arma infanterie (Infantry troops) - foto Cãtãlin OvreiuDepunerea unei coroane de flori la Monumentul Independenþei din Craiova (Wreath-laying ceremony at the Independence Memorial in Craiova) - foto Cãtãlin OvreiuAspect de la exerciþiul demonstrativ executat cu ocazia Zilei Infanteriei în poligonul Obedeanu (Demonstration drill conducted on Infantry Day at the Obedeanu shooting range) - foto Cãtãlin Ovreiu
Militari din arma infanterie (Infantry troops) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1256 ori.
Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Independenței din Craiova (Wreath-laying ceremony at the Independence Memorial in Craiova) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 992 ori.
Aspect de la exercițiul demonstrativ executat cu ocazia Zilei Infanteriei în poligonul Obedeanu (Demonstration drill conducted on Infantry Day at the Obedeanu shooting range) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 946 ori.
Exerciþiu de paraºutare executat în poligonul Obedeanu cu ocazia Zilei Infanteriei (Parachuting drill conducted at the Obedeanu shooting range on Infantry Day) - foto Cãtãlin OvreiuAspect de la exerciþiul demonstrativ executat cu ocazia Zilei Infanteriei în poligonul Obedeanu (Demonstration drill conducted on Infantry Day at the Obedeanu shooting range) - foto Cãtãlin OvreiuAspect de la exerciþiul demonstrativ executat cu ocazia Zilei Infanteriei în poligonul Obedeanu (Demonstration drill conducted on Infantry Day at the Obedeanu shooting range) - foto Cãtãlin Ovreiu
Exercițiu de parașutare executat în poligonul Obedeanu cu ocazia Zilei Infanteriei (Parachuting drill conducted at the Obedeanu shooting range on Infantry Day) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 897 ori.
Aspect de la exercițiul demonstrativ executat cu ocazia Zilei Infanteriei în poligonul Obedeanu (Demonstration drill conducted on Infantry Day at the Obedeanu shooting range) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1111 ori.
Aspect de la exercițiul demonstrativ executat cu ocazia Zilei Infanteriei în poligonul Obedeanu (Demonstration drill conducted on Infantry Day at the Obedeanu shooting range) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1179 ori.
ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul-maior Dan Ghica-Radu, îi felicitã pe militarii participanþi la exerciþiile demonstrative cu ocazia Zilei Infanteriei (Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica-Radu, congratulating the troops participating in the drills conducted on Infantry Day ) - foto Cãtãlin Ovreiu
Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Dan Ghica-Radu, îi felicită pe militarii participanți la exercițiile demonstrative cu ocazia Zilei Infanteriei (Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica-Radu, congratulating the troops participating in the drills conducted on Infantry Day ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1236 ori.