Ziua Infanteriei Române (Infantry Day)

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul-maior Dan Ghica-Radu, îi felicitã pe militarii participanþi la exerciþiile demonstrative cu ocazia Zilei Infanteriei (Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica-Radu, congratulating the troops participating in the drills conducted on Infantry Day ) - foto Cãtãlin Ovreiu

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Dan Ghica-Radu, îi felicită pe militarii participanți la exercițiile demonstrative cu ocazia Zilei Infanteriei (Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica-Radu, congratulating the troops participating in the drills conducted on Infantry Day ) - foto Cătălin Ovreiu