Ziua Eroilor în țară (Heroes’ Day as celebrated across the country)

Inaugurarea Monumentului eroilor din comuna Cernaþeºti, judeþul Buzãu - foto Paul Oprea
(Inauguration of the Heroes’ Memorial in the commune of Cernaþeºti, Buzãu County)

Inaugurarea Monumentului eroilor din comuna Cernațești, județul Buzău - foto Paul Oprea
(Inauguration of the Heroes’ Memorial in the commune of Cernațești, Buzău County)