Conferința Șefilor Apărării din Țările Balcanice (Balkan States CHoDs Conference)

ªeful SMG, amiralul Gheorghe Marin, semneazã Declaraþia comunã a Conferinþei (Romanian Chief of Defence, Admiral Gheorghe Marin, while signing the Joint Conference Declaration) - foto Valentin Ciobârcã

Șeful SMG, amiralul Gheorghe Marin, semnează Declarația comună a Conferinței (Romanian Chief of Defence, Admiral Gheorghe Marin, while signing the Joint Conference Declaration) - foto Valentin Ciobârcă