Defilarea elevilor Colegiului Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" - foto Cãtãlin Ovreiuªeful de promoþie, elev plutonier-adjutant Alexa Radu, transmite mesajul cãtre audienþã - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale îi felicitã pe elevii premianþi - foto Cãtãlin Ovreiu
Defilarea elevilor Colegiului Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 746 ori.
Șeful de promoție, elev plutonier-adjutant Alexa Radu, transmite mesajul către audiență - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 990 ori.
Ministrul apărării naționale îi felicită pe elevii premianți - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 910 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul Gabriel Oprea avanseazã în grad pe elev plutonier-adjutant Iliosu Florina - foto Cãtãlin Ovreiuªeful SMFT, generalul-maior Dan Ghica-Radu, îi felicitã pe elevii premianþi - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect din timpul ceremoniei - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 865 ori.
Ministrul Gabriel Oprea avansează în grad pe elev plutonier-adjutant Iliosu Florina - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 945 ori.
Șeful SMFT, generalul-maior Dan Ghica-Radu, îi felicită pe elevii premianți - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 872 ori.