Ministrul Gabriel Oprea a participat la festivitatea de absolvire a promoției "Henri Coandă - 100" de la Breaza

ªeful de promoþie, elev plutonier-adjutant Alexa Radu, transmite mesajul cãtre audienþã - foto Cãtãlin Ovreiu

Șeful de promoție, elev plutonier-adjutant Alexa Radu, transmite mesajul către audiență - foto Cătălin Ovreiu