Aspect din timpul ceremoniei desfãºurate la Târgu Mures (Photo from the ceremony organized in Târgu Mures) - foto Dorel DanciuMinistrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, decoreazã un militar participant la misiune (The Minister of national Defence, Gabriel Oprea, awarding a decoration to a soldier who had been deployed for mission) - foto Dorel Danciu
Aspect din timpul ceremoniei desfășurate la Târgu Mures (Photo from the ceremony organized in Târgu Mures) - foto Dorel Danciu
Vizualizat: 1106 ori.
Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, decorează un militar participant la misiune (The Minister of national Defence, Gabriel Oprea, awarding a decoration to a soldier who had been deployed for mission) - foto Dorel Danciu
Vizualizat: 909 ori.