Slujba de pomenire in memoria eroilor in baza Lagman din Afganistan (Religious service in memory of heroes, Lagman Base, Afghanistan) - foto Ovidiu CiobanuPãstrarea unui moment de reculegere în memoria sublocotenenþilor post-mortem Dan Ciobotaru ºi Paul Caracudã la sediul M.Ap.N. (A moment’s silence in memory of 2nd Lieutenants post-mortem Dan Ciobotaru and Paul Caracudã held at MoND HQ) - foto Eugen MihaiOficierea slujbei religioase la sediul M.Ap.N. (Religious service held at MoND HQ ) - foto Vali Ciobârcã
Slujba de pomenire in memoria eroilor in baza Lagman din Afganistan (Religious service in memory of heroes, Lagman Base, Afghanistan) - foto Ovidiu Ciobanu
Vizualizat: 1265 ori.
Păstrarea unui moment de reculegere în memoria sublocotenenților post-mortem Dan Ciobotaru și Paul Caracudă la sediul M.Ap.N. (A moment’s silence in memory of 2nd Lieutenants post-mortem Dan Ciobotaru and Paul Caracudă held at MoND HQ) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1342 ori.
Oficierea slujbei religioase la sediul M.Ap.N. (Religious service held at MoND HQ ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 933 ori.
Militari din garnizoana Focºani þin un moment de reculegere în memoria eroilor cãzuþi la datorie în Afganistan (Soldiers in Focºani Garrison holding a moment’s silence in memory of soldiers killed in action Afghanistan) - foto  Eugen CiobotaruCeremonie de comemorare la ªcoala de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene (Commemoration ceremony at the Air Force School) - foto SMFAPersonalul SMFA þine un moment de reculegere în memoria eroilor cãzuþi la datorie în Afganistan (Personnel of the Land Forces Staff holding a moments’s silence in memory of soldiers killed in action Afghanistan) - foto SMFA
Militari din garnizoana Focșani țin un moment de reculegere în memoria eroilor căzuți la datorie în Afganistan (Soldiers in Focșani Garrison holding a moment’s silence in memory of soldiers killed in action Afghanistan) - foto Eugen Ciobotaru
Vizualizat: 984 ori.
Ceremonie de comemorare la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene (Commemoration ceremony at the Air Force School) - foto SMFA
Vizualizat: 1049 ori.
Personalul SMFA ține un moment de reculegere în memoria eroilor căzuți la datorie în Afganistan (Personnel of the Land Forces Staff holding a moments’s silence in memory of soldiers killed in action Afghanistan) - foto SMFA
Vizualizat: 927 ori.
Aspect de la ceremonia religioasã desfãºuratã la Comandamentul Flotei (Religious ceremony held at the Fleet Command) - foto SMFN
Aspect de la ceremonia religioasă desfășurată la Comandamentul Flotei (Religious ceremony held at the Fleet Command) - foto SMFN
Vizualizat: 906 ori.