Ceremonii militare în memoria sublocotenenților post-mortem Dan Ciobotaru și Paul Caracudă, căzuți la datorie în Afganistan (Military ceremonies in memory of soldiers killed in Afghanistan)

Ceremonie de comemorare la ªcoala de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene (Commemoration ceremony at the Air Force School) - foto SMFA

Ceremonie de comemorare la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene (Commemoration ceremony at the Air Force School) - foto SMFA