Ceremonii militare în memoria sublocotenenților post-mortem Dan Ciobotaru și Paul Caracudă, căzuți la datorie în Afganistan (Military ceremonies in memory of soldiers killed in Afghanistan)

Aspect de la ceremonia religioasã desfãºuratã la Comandamentul Flotei (Religious ceremony held at the Fleet Command) - foto SMFN

Aspect de la ceremonia religioasă desfășurată la Comandamentul Flotei (Religious ceremony held at the Fleet Command) - foto SMFN