Ceremonii militare în memoria sublocotenenților post-mortem Dan Ciobotaru și Paul Caracudă, căzuți la datorie în Afganistan (Military ceremonies in memory of soldiers killed in Afghanistan)

Militari din garnizoana Focºani þin un moment de reculegere în memoria eroilor cãzuþi la datorie în Afganistan (Soldiers in Focºani Garrison holding a moment’s silence in memory of soldiers killed in action Afghanistan) - foto  Eugen Ciobotaru

Militari din garnizoana Focșani țin un moment de reculegere în memoria eroilor căzuți la datorie în Afganistan (Soldiers in Focșani Garrison holding a moment’s silence in memory of soldiers killed in action Afghanistan) - foto Eugen Ciobotaru