Ceremonii militare în memoria sublocotenenților post-mortem Dan Ciobotaru și Paul Caracudă, căzuți la datorie în Afganistan (Military ceremonies in memory of soldiers killed in Afghanistan)

Oficierea slujbei religioase la sediul M.Ap.N. (Religious service held at MoND HQ ) - foto Vali Ciobârcã

Oficierea slujbei religioase la sediul M.Ap.N. (Religious service held at MoND HQ ) - foto Vali Ciobârcă