Eroii căzuți la datorie

Eroul Paul Caracudã

Eroul Paul Caracudă