Preºedintele Traian Bãsescu ºi ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea discutând cu autoritãþile locale, în timpul vizitei la Dorneºti (President Traian Bãsescu and defence minister Gabriel Oprea talking with local authorities during their visit to Dorneºti) - foto Petricã MihalachePreºedintele Traian Bãsescu ºi ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea, în timpul vizitei la Dorneºti (President Traian Bãsescu and defence minister Gabriel Oprea appraising the situation in Dorneºti) - foto Petricã MihalacheLocuitorii comunei Dorneºti primesc ajutoare din partea M.Ap.N. (Inhabitants of Dorneºti receiving succor sent by the defence ministry) - foto Petricã Mihalache
Președintele Traian Băsescu și ministrul apărării naționale Gabriel Oprea discutând cu autoritățile locale, în timpul vizitei la Dornești (President Traian Băsescu and defence minister Gabriel Oprea talking with local authorities during their visit to Dornești) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 683 ori.
Președintele Traian Băsescu și ministrul apărării naționale Gabriel Oprea, în timpul vizitei la Dornești (President Traian Băsescu and defence minister Gabriel Oprea appraising the situation in Dornești) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 648 ori.
Locuitorii comunei Dornești primesc ajutoare din partea M.Ap.N. (Inhabitants of Dornești receiving succor sent by the defence ministry) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 516 ori.
Locuitorii comunei Dorneºti primesc ajutoare din partea M.Ap.N. (Inhabitants of Dorneºti receiving succor sent by the defence ministry) - foto Petricã Mihalache Militarii B 72 Geniu pe ºantierul podului de pontoane peste Râul Suceava de la Dorneºti (Troops of the 72nd Engineer Battalion at the site where the pontoon bridge over Suceava River Dorneºti) - foto Petricã MihalacheMilitarii B 72 Geniu pe ºantierul podului de pontoane peste Râul Suceava de la Dorneºti (Troops of the 72nd Engineer Battalion at the site where the pontoon bridge over Suceava River Dorneºti) - foto Petricã Mihalache
Locuitorii comunei Dornești primesc ajutoare din partea M.Ap.N. (Inhabitants of Dornești receiving succor sent by the defence ministry) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 525 ori.
Militarii B 72 Geniu pe șantierul podului de pontoane peste Râul Suceava de la Dornești (Troops of the 72nd Engineer Battalion at the site where the pontoon bridge over Suceava River Dornești) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 514 ori.
Militarii B 72 Geniu pe șantierul podului de pontoane peste Râul Suceava de la Dornești (Troops of the 72nd Engineer Battalion at the site where the pontoon bridge over Suceava River Dornești) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 422 ori.
Ministrul Gabriel Oprea discutã cu prefectul judeþului Iaºi, Dragomir Tomaseschi (Minister Gabriel Oprea discussing aspects of the situation with Iaºi County Prefect, Dragomir Tomaseschi) - foto Lucian IrimiaMilitari acþionând pentru consolidarea digului râului Siret, în comuna Sãuceºti, judeþul Bacãu (Soldiers working to the consolidation of Siret River dams along the town of Sãuceºti, Bacãu County) - foto Dan Vereº 
Aspect din timpul vizitei ministrului Gabriel Oprea în judetul Iaºi (Minister Oprea in Iaºi County) - foto Dan Vereº
Ministrul Gabriel Oprea discută cu prefectul județului Iași, Dragomir Tomaseschi (Minister Gabriel Oprea discussing aspects of the situation with Iași County Prefect, Dragomir Tomaseschi) - foto Lucian Irimia
Vizualizat: 1174 ori.
Militari acționând pentru consolidarea digului râului Siret, în comuna Săucești, județul Bacău (Soldiers working to the consolidation of Siret River dams along the town of Săucești, Bacău County) - foto Dan Vereș
Vizualizat: 1059 ori.
Aspect din timpul vizitei ministrului Gabriel Oprea în judetul Iași (Minister Oprea in Iași County) - foto Dan Vereș
Vizualizat: 881 ori.
Militari acþionând pentru prevenirea revãrsãrilor de apã (Soldiers raising flood- preventing works) - foto Dan VereºMinistrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea discutã cu autoritãþile locale din zonã (Minister Gabriel Oprea talking with local authorities) - foto Lucian IrimiaMilitari acþionând pentru prevenirea revãrsãrilor de apã (Soldiers raising flood- preventing works ) - foto Dan Vereº
Militari acționând pentru prevenirea revărsărilor de apă (Soldiers raising flood- preventing works) - foto Dan Vereș
Vizualizat: 920 ori.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea discută cu autoritățile locale din zonă (Minister Gabriel Oprea talking with local authorities) - foto Lucian Irimia
Vizualizat: 1072 ori.
Militari acționând pentru prevenirea revărsărilor de apă (Soldiers raising flood- preventing works ) - foto Dan Vereș
Vizualizat: 900 ori.