Vizita de lucru a ministrului Gabriel Oprea în localități afectate de inundații din județele Bacău și Iași (Defence Minister Gabriel Oprea analyzing the situation in flood-stricken towns in Bacău and Iași counties )

Preºedintele Traian Bãsescu ºi ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea discutând cu autoritãþile locale, în timpul vizitei la Dorneºti (President Traian Bãsescu and defence minister Gabriel Oprea talking with local authorities during their visit to Dorneºti) - foto Petricã Mihalache

Președintele Traian Băsescu și ministrul apărării naționale Gabriel Oprea discutând cu autoritățile locale, în timpul vizitei la Dornești (President Traian Băsescu and defence minister Gabriel Oprea talking with local authorities during their visit to Dornești) - foto Petrică Mihalache