Vizita de lucru a ministrului Gabriel Oprea în localități afectate de inundații din județele Bacău și Iași (Defence Minister Gabriel Oprea analyzing the situation in flood-stricken towns in Bacău and Iași counties )

Militari acþionând pentru prevenirea revãrsãrilor de apã (Soldiers raising flood- preventing works ) - foto Dan Vereº

Militari acționând pentru prevenirea revărsărilor de apă (Soldiers raising flood- preventing works ) - foto Dan Vereș