Vizita de lucru a ministrului Gabriel Oprea în localități afectate de inundații din județele Bacău și Iași (Defence Minister Gabriel Oprea analyzing the situation in flood-stricken towns in Bacău and Iași counties )

Militari acþionând pentru consolidarea digului râului Siret, în comuna Sãuceºti, judeþul Bacãu (Soldiers working to the consolidation of Siret River dams along the town of Sãuceºti, Bacãu County) - foto Dan Vereº

Militari acționând pentru consolidarea digului râului Siret, în comuna Săucești, județul Bacău (Soldiers working to the consolidation of Siret River dams along the town of Săucești, Bacău County) - foto Dan Vereș