Vizita de lucru a ministrului Gabriel Oprea în localități afectate de inundații din județele Bacău și Iași (Defence Minister Gabriel Oprea analyzing the situation in flood-stricken towns in Bacău and Iași counties )

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea discutã cu autoritãþile locale din zonã (Minister Gabriel Oprea talking with local authorities) - foto Lucian Irimia

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea discută cu autoritățile locale din zonă (Minister Gabriel Oprea talking with local authorities) - foto Lucian Irimia