Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, salutã Garda de Onoare - foto ªtefan CiocanAspect din timpul ceremoniei de predare-primire a funcþiei de ºef al Statului Major al Forþelor Navale  - foto ªtefan CiocanViceamiralul(r) Dorin Dãnilã predã steagul de identificare noului ºef al SMFN, contraamiralul Aurel Popa - foto ªtefan Ciocan
Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, salută Garda de Onoare - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 760 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de predare-primire a funcției de șef al Statului Major al Forțelor Navale - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 846 ori.
Viceamiralul(r) Dorin Dănilă predă steagul de identificare noului șef al SMFN, contraamiralul Aurel Popa - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 836 ori.
Viceamiralul(r) Dorin Dãnilã predã marca de comandament noului ºef al SMFN, contraamiralul Aurel Popa - foto ªtefan CiocanAspect din timpul ceremoniei de la Constanþa - foto ªtefan Ciocan
Viceamiralul(r) Dorin Dănilă predă marca de comandament noului șef al SMFN, contraamiralul Aurel Popa - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 875 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de la Constanța - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 803 ori.