Ceremonia de predare-primire a funcției de șef al SMFN

Aspect din timpul ceremoniei de predare-primire a funcþiei de ºef al Statului Major al Forþelor Navale  - foto ªtefan Ciocan

Aspect din timpul ceremoniei de predare-primire a funcției de șef al Statului Major al Forțelor Navale - foto Ștefan Ciocan