Fotografiile militarilor decedați în catastrofa aviatică de la Tuzla

Fruntaº Cãtãlin Chioveanu

Fruntaș Cătălin Chioveanu