Fotografiile militarilor decedați în catastrofa aviatică de la Tuzla

Maistru militar clasa a II-a Claudiu Ciºmaºu

Maistru militar clasa a II-a Claudiu Cișmașu