Ceremonii militare și religioase în memoria militarilor decedați în tragedia aviatică de la Tuzla (Military, religious ceremonies for the victims of the Tuzla air accident)

Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã la ªcoala de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene - foto SMFA

Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene - foto SMFA