Ceremonii militare și religioase în memoria militarilor decedați în tragedia aviatică de la Tuzla (Military, religious ceremonies for the victims of the Tuzla air accident)

Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã în Portul militar Constanþa (Military and religious ceremony in the military port of Constanþa) - foto SMFN

Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată în Portul militar Constanța (Military and religious ceremony in the military port of Constanța) - foto SMFN