Ceremonii militare și religioase în memoria militarilor decedați în tragedia aviatică de la Tuzla (Military, religious ceremonies for the victims of the Tuzla air accident)

Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã la Batalionul 335 Artilerie din Botoºani-Foto Costel Nicorici (Military and religious ceremony at the 335th Artillery Battalion in Botoºani)

Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată la Batalionul 335 Artilerie din Botoșani-Foto Costel Nicorici (Military and religious ceremony at the 335th Artillery Battalion in Botoșani)